Inhoudsopgave cursusprogramma Overwin Spreekangst

inhoud per hoofdstukHet cursusprogramma Overwin Spreekangst bevat 21 hoofdstukken met informatie en oefeningen om de angst voor spreken in het openbaar te overwinnen. Het cursusprogramma bevat dagelijkse oefeningen voor een periode van 21 dagen.


hoofdstuk inhoud pagina
1. voorwoord 5
2. Angst onder de loep 9
3. Spreekangst leren kennen 15
4. Spreekangst onder de bijl 25
5. Stoppen met ongezond redeneren 31
6. Inzicht in gezond redeneren 39
7. Imaginaire exposure 43
8. Ontspanning koppelen aan spreeksituaties 49
9. Oefeningen, de kracht van herhalen 53
10. Natuurlijk speechen met mind mapping 61
11. Een mind map maken 69
12. Flow bereiken met parcoursvisualisatie 73
13. Parcoursvisualisatie toepassen 79
14. Het is zover! 83
15. Nawoord 85
16. Gebruikte namen en begrippen 87
Oorspronkelijke titel: Overcoming fear of public speaking in 21 days ISBN/EAN 978-90-78974-03-1 NUR 770 Copyright © vanSpijck BV, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bestel nu het cursusprogramma
adres

Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

Overwin Spreekangst
Onderdeel van:
Bureau Spraakwater

B.T.W. nummer: NL8501.06.291.B01
KvK nummer: 51634090

contact

info@overwin-spreekangst.nl
+31 (0)848766932